Dr. Střecha
Plná funkčnost Dlouhá životnost Garance kvality

up_60b2919c0470c1.50015053.1920x.6bb4

CTP Invest spol., s r.o. Česká republika (NUP1 CTPark Prague East, E65, Nupaky office CLS, RAJA)

Klient:CTP Invest spol., s r.o. Česká republika
Rok zahájení:2020
Popis:Administrace, Pasportizace objektu – střechy. Úklid a čištění střechy.
Typy prováděných prací:Pasportizace objektu
Administrace objektu
Administrace Reklamací
EMERGENCY – DISPEČINK SERVIS pro průmyslové stavby
Úklid, čištění rovných střech průmyslových objektů

Aplikace služeb „Inspekce – Administrace – Pasportizace“ u výstavby průmyslových objektů je zárukou vysoké kvality provádění a údržby díla. Pravidelné servisní kontroly jsou rovněž součástí poskytovaných služeb. Garantujeme stálou přítomnost specializovaných profesionálů zaměřených na konkrétní problematickou oblast stavby – objektů pro vyřešení lokalizovaných závad, i když jsou momentálně na druhé straně zeměkoule. Průběh aplikované služby je Vám k dispozici v klientském vstupu na stránkách www.base-ic.cz. Za pomocí sofistikovaných technologií se 100% jistotou lokalizujeme všechny závady, včetně určení pravých příčin tvorby poruch. Účinně a efektivně odhalíme vady v materiálech a nedostatky v provedených pracích. Snižujeme náklady pro údržbu a prodlužujeme životnost svěřeného objektu (stavby). Výstupem všech služeb jsou písemné protokoly. Po vzájemné shodě provedeme vlastními pracovníky odborné opravy „GO“ nebo montáže nových systémů. Pro zajištění 100% funkčnosti stavby – díla. Provozujeme EMERGENCY – DISPEČINK SERVIS pro průmyslové stavby 24hodin denně, 365dní v roce pro oblastní území ČR – SK – PL.

Sdílet příspěvek